trauma en EMDR

COLORADO SPRINGS, COLO. – Een bekende behandeling voor post-traumatische stress-stoornis (PTSS) is veelbelovend in het helpen en omgaan van soldaten  met de verschrikkingen van de strijd.

 

Er word geschat dat 20 procent van alle soldaten die terugkeren uit de strijd een verhoogd risico op PTSS hebben. Soldaten die terug keren van een oorlogsgebied hebben alle condities om de ervaringen  opnieuw te beleven door het trauma waaraan ze aan blootgesteld waren in een gevecht.

Maar de  behandeling EMDR word nu al sinds de vroege jaren 1990, –   Eye Movement Desensitization and Reprocessing  – gebruikt om PTSS te bestrijden bij oorlogservaringen, en tot nu toe zijn de resultaten  veelbelovend. Het succes  liegt er niet om..

Hierdoor is een soldaat weer in staat  om de oorlog te herinneren, zonder de herbelevingen van de emotionele pijn daarvan.
Veel soldaten lijden aan PTSS nadat ze in gevecht zijn geweest .

FOX21 Nieuws sprak met een soldaat die vroeg om anoniem te blijven. Hij trok zich terug van het leger na twee keer uitgezonden te zijn naar Irak. Hij vertelde  dat een paar maanden na thuiskomst, de verlammende effecten van PTSS zijn leven beheersten.”Ik heb heel heel veel gehuild en ik wist niet waarom  ik niet kon ophouden… op allerlei onverwachtse momenten. … Buiten met mijn vrienden hoorde ik een aantal willekeurige opmerkingen over Irak waarbij ik spontaan  in tranen uitbarstte zo vertelde de voormalige soldaat.
“Elke mens die wordt ingezet in een situatie waarin hij voortdurend worden blootgesteld aan levensbedreigende situaties″, Dit heeft zo′ n geweldig ​​psychologisch impact  op de persoon. Op de Warrior Support Center gebruiken ze EMDR om soldaten te helpen omgaan met de verschrikkingen van de oorlog.
Psychologen gebruiken geluid of beweging om de hersenen te activeren.

En voor hem maakte EMDR een wereld van verschil.
“Het is niet niet meer zo erg meer . Ik kan over praten. Nu kan ik mijn ervaringen delen en ik hoef niet langer de hele tijd op mijn tong te bijten om te vechten tegen mijn tranen.  zei de soldaat.

Hij begrijpt het stigma op zoek naar psychologische hulp. Maar hij moedigt zijn collega-soldaten aan om de behandeling EMDR voor hun PTSS te ondergaan.Ik wil alleen maar aanraden bijt door de kogel en doe het, want dat is de enige manier waarop het je weer beter zal gaan,”

Experts zeggen dat EMDR kan worden gebruikt om te gaan met allerlei trauma’s, waaronder ernstige auto-ongevallen en kindermishandeling

Francine Shapiro

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Ze ontdekte het principe van de therapie bij een wandeling door een bos. Ze probeerde nare gedachten, die in haar opkwamen, los te laten en merkte dat haar ogen daarbij snel heen en weer bewogen.

Verbaasd stelde ze vast, dat even daarna de gedachten waren verdwenen en niet meer terugkwamen. Ze probeerde de techniek uit op haar cliënten, die aan een trauma leden. Ze vroeg hen te concentreren op de traumatische gebeurtenis en tegelijkertijd hun ogen naar links en naar rechts te bewegen.

Het resultaat was dat het daarna minder onplezierig was om aan het trauma terug te denken. Later verfijnde Shapiro haar methode door bij de cliënt snelle ritmische oogbewegingen uit te lokken door te vragen haar bewegende vingers te volgen op het moment, dat de cliënt een beeld van het trauma in gedachten hield.

De oogbewegingen kunnen volgens Shapiro resulteren in veranderingen van het oorspronkelijke beeld van het trauma. Soms zijn er sterke ontladingen, die volgens Shapiro leiden tot een vermindering van angst en tot cognitieve veranderingen, zoals een herinterpretatie van het trauma. Dit laatste wordt aangeduid met R (EMD-R) van reprocessing. De laatste jaren heeft EMDR een grote vlucht genomen en is het indicatiegebied verruimd van posttraumatische problematiek tot verslavingen, rouw- en verdrietverwerking, sub-assertiviteit en jaloezie.

 

Posttraumatische stress-stoornis of PTSS treedt op wanneer een ervaring zo verontrustend is,dat het informatieverwerkingsysteem de hersenen verstoort. Dit systeem heeft als een van de belangrijkste functies , de transformatie van storende ervaringen in mentale aanpassing. een verontrustende gebeurtenis wordt verwerkt zodanig dat geschikte neurale verbindingen binnen het geheugen netwerken, die aspecten van de gebeurtenis (bijvoorbeeld negatieve gedachten, onaangename emoties en fysieke gewaarwordingen) die niet langer van nut zijn elimineren

Soms echter, is een ervaring te  overweldigend dat het systeem niet deze aan kan. Het resultaat is dat het geheugen de ervaring  wordt opgeslagen en dus niet verwerkt,samen met de psychologische en fysieke aspecten van de ervaring, met inbegrip van de negatieve overtuigingen die het veroorzaakt. Een dergelijke onverwerkte traumatische herinnering kan worden gestimuleerd door een huidige ervaring, en de  negatieve emoties, gedachten en gevoelens kunnen ontstaan ​met kleur de perceptie van het heden.

Sommige mensen hebben positieve ervaringen die bijdragen aan een grotere veerkracht. Anderen hebben negatieve ervaringen die kunnen maken dat ze gevoelig zijn voor latere problemen. Bijvoorbeeld, een officiële diagnose van PTSS vereist dat de individuele ervaring van een ernstig trauma, zoals een verkrachting, ongeval of ervaring op het slagveld.Recent onderzoek blijkt dat in veel gevallen, PTSD symptomen optreden als gevolg van minder dramatische gebeurtenissen. Enkele voorbeelden zijn kwetsende ervaringen uit de kindertijd met ouders en leeftijdgenoten, die een zeer negatief effect op het gevoel van een persoon van eigenwaarde kan hebben. Deze gebeurtenissen kunt de basis zijn voor een breed scala van symptomen, met inbegrip van een verhoogde gevoeligheid voor PTSS

EMDR en REM-slaap

Een Harvard onderzoeker heeft gesuggereerd dat de oogbewegingen gebruikt met EMDR op dezelfde processen lijken die bestaan ​​in rapid eye movement of REM stimuleren tijdens de slaap. REM komt in dezelfde fase van de slaap als dromen, en gedurende deze tijd,geloven wetenschappers dat de hersenen ervaringen verwerken.. De implicatie is dat, net als de REM-slaap, de oogbewegingen van EMDR de overdracht van episodische geheugen, die emoties, fysieke sensaties en overtuigingen die bij de oorspronkelijke gebeurtenis, in het semantisch geheugen netwerken, waarin de betekenis van de gebeurtenis  en de negatieve associaties niet meer aanwezig zijn.

De koppeling tussen EMDR oogbewegingen en de REM-slaap zijn nu het onderwerp van een dozijn geanonimiseerde studies. Ondersteuning van de hypothese waren bevindingen die EMDR oogbewegingen fysiologische arousal verlagen, verhogen episodische verenigingen en verhoging van de erkenning van de ware informatie. Ondanks deze resultaten,  blijven er vragen bestaan ​​over het onderliggende mechanisme voor de effecten van EMDR Dit is geen unieke situatie, echter, omdat de neurobiologische verklaring voor elke vorm van therapie, en zelfs vele geneesmiddelen,duister blijft.