scheiding en trauma

scheiding en  trauma,  Trauma Center ´T Schild ‘

scheiding en  traumaTrauma Center  het schild  geeft hulp  voor kinderen bij een scheiding maar ook ouders krijgen hulp hoe hun kinderen het best te helpen en ondersteunen.
Jonge kinderen bezitten nog niet de verbale en cognitieve vaardigheden om hun ervaringen te bespreken. Een kind kan worden overweldigd door een gebeurtenis of situatie, maar niet bij machte zijn, om het probleem duidelijk te maken.

Ondanks alle goed bedoelde, hulpvaardige en liefdevolle aanreikingen van ouders ten spijt zijn zij soms niet in staat hun kind adequaat te helpen. Dan is het goed om te leren hoe je met het verdriet van je kind omgaat  en zou je kunnen overwegen uit te kijken naar professionele hulp voor uw gezin. In het verleden hadden we geen van de keuzes die we vandaag tenslotte wel hebben voor uw kind.Praktijk “t Schild is hierin een goede keuze vanwege de jarenlange ervaring op het gebied van scheidingen en traumatische ervaringen voor het kind.

Hulp krijgen is een krachtige manier om een meer stabiele, liefdevolle omgeving voor het gezin te creëren want een gezin lijd onder  ervaringen die voor een kind aangrijpend kunnen zijn. Het is als ouders zo belangrijk rechtvaardig en vriendelijk te zijn tegen je kinderen. Ook ouders die, als kinderen, werden verwaarloosd, verwend of geschonden – fysiek, emotioneel of seksueel – vinden het heel moeilijk om juiste grenzen te stellen.

Ouders die zelf nare ervaringen tijdens hun jeugd in de omgang met hun ouders hebben meegemaakt hebben een hoger risico op latere leeftijd dezelfde omgang met hun eigen kinderen te  hebben hoe moeilijk en  pijnlijk zij dit zelf ook vinden.  Als je in het verleden traumatische ervaringen hebt ondergaan, zal EMDR je wellicht uitkomst bieden als onderdeel van een  goede begeleiding van je kind.

Een veel voorkomende misvatting is dat een ervaring met dood of geweld  betrekking moet hebben gehad om een traumatische ervaring te zijn, ​ maar velen geven aan dat de emotionele mishandeling een veel meer verwoestende impact heeft gehad da op het fysieke niveau. Een kind dat regelmatig wordt beschaamd, gekleineerd, vernederd, geïntimideerd of seksueel lastig gevallen, of met gebrek aan respect of hard oordeel wordt omgegaan, is zeer zeker het slachtoffer van emotioneel (psychische en mentale) misbruik.

Als je een kind hebt een gebeurtenis als traumatisch heeft  ervaren  of misbruik heeft meegemaakt, of is je  kind  boos, depressief, angstig, of heeft het last van verstoorde slaap, of vreemd of agressief gedrag … zal  EMDR zeker uitkomst bieden.

Traumatische ervaringen

kind en traumaVoor ouders is het best moeilijk en pijnlijk om na te gaan over eventuele ervaringen die traumatisch zijn geweest voor hun kind .Niet ieder kind die een nare ervaring heeft ondergaan is getraumatiseerd. Wat voor het ene kind een overweldigende ervaring is geweest , hoeft dit zelfde voorval niet persee voor een ander kind zo te zijn. Sommige kinderen zijn erg getraumatiseerd door een echtscheiding, een medische of tandheelkundige ingreep of door het verlies van een huisdier.Maar hoe het ook is, een traumatische gebeurtenis is nooit zo bedoeld of gepland.

Kan EMDR mijn kind helpen?

Kinderen, de kenmerken  van PTSS  vertonen hebben vaak chaotisch of  ongecontroleerd gedrag. Een goede evaluatie over de levensloop van uw kind, met inbegrip van medische ervaringen, eventueel ervaringen met geestelijk of lichamelijk geweld,of andere traumatische  ervaringen kan hier meer duidelijkheid in geven. PTSS,  kan worden verward met  Attention Deficit Disorder (ADD) of Attention Deficit Hyperactive Disorder   (ADHD).

Neem gerust contact op met TraumaCenter EMDR als je gedrag van je kind opmerkt wat je doet denken aan een trauma voor een verhelderend evaluatiegesprek met betrekking  over je kind.  Als dit gedrag het gevolg is van een aangrijpende ervaring van je kind kan EMDR zeer hulpvol zijn.

Pesten is traumatisch voor je kind

Pesten veroorzaakt op latere leeftijd problemen

Wist jij dat kinderen die langdurig en ernstig gepest zijn  later vaak last hebben van intimidaties van hun collega’s. Zij  hebben meer kans op een depressie en een laag gevoel van eigenwaarde als ze volwassen zijn. Kinderen die zelf hebben gepest vertonen eerder crimineel gedrag op  latere leeftijd.

Pesten bij kinderen wordt gezien als herhaalde, negatieve   handelingen gepleegd door een of meer kinderen tegen een ander. Deze negatieve handelingen kunnen zowel verbaal als fysiek zijn oa. slaan of schoppen, pesten of treiteren – het manipuleren van vriendschappen . Een kind dat  pestgedrag laat zien,wordt beïnvloed door individuele, gezins-en omgevingsfactoren.”

Als uw kind lijdt aan pestgedrag op school, elders of in een thuissituatie  of heeft trauma ervaren door misbruik  heb jij de macht om er nu iets aan te doen om zo een ingrijpende verandering te creëren met EMDR dmv professionele hulp.

Scheiding

Kinderen willen niet dat hun ouders gaan scheiden.Zij moeten alles accepteren en ondergaan en  mogen niet mee beslissen.  Kinderen voelen zich heel vaak schuldig en snappen niet dat zij daar geen schuld aan hebben. Sommige  kinderen  geloven dat als ze zich beter  hadden gedragen hun ouders niet zo  kwaad zouden zijn geweest. Een kind voelt het verdriet van de ouders en  hebben een moeilijke tijd oa om zich aan te kunnen passen aan de logistiek van ouderlijke scheiding. Thuis was een veilige haven maar waar is nu mijn thuis?

En als mama en papa ruzie hebben? Zal ik mama  dan verdriet doen al ik medelij heb met papa ? En doe ik een van de twee dan pijn als ik van allebei hou? Kinderen kunnen door een hel gaan als ze deze vragen niet bij hun ouders kwijt kunnen. Vaak maken  ouders alles nog erger door slecht te praten over hun partner tegenover hun kinderen en vergeten hun kind de aandacht en liefde te geven wat het juist in deze moeilijke tijd  nodig heeft.. Je kind zelf zal ten alle tijden voor de buitenwereld voor beide ouders opkomen tegenover iedereen . kinderen accepteren geen kwaad sprekerij  over hun ouders. Des te pijnlijker is het wanneer dit wel gebeurd door een van de ouders!