Tips: paniekreacties

Écht genezen van emotioneel leed, EMDR maakt het mogelijk

Brain_1713803EMDR biedt uitkomst als je emotioneel leed hebt door een of meerdere ervaringen die zo diep hebben ingegrepen dat je daar nog steeds de gevolgen van ondervind. Jouw emotioneel leed kan betrekking hebben op een eenmalige ervaring zoals een verkrachting, ongeval of een medische ingreep, een verlies of een geweldsmisdrijf.

Maar óók een langdurige ervaring zoals  pesterijen,dominantie, geweld, misbruik of oorlog waar je nog  steeds de gevolgen van ondervind. Lees verder